MANŞETİ GÖSTER
Ekonomi / 2011-12-06 22:34:12
SERKA yatırımcıları bekliyor

SERKA yatırımcıları bekliyor SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar, yeni açılan iki destek programıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı, yeni açtığı iki programla bölge illerinin kalkınmasına destek vereceğini düzenlediği basın toplantısında duyurdu. Toplantıda İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ile Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı olmak üzere iki program çağrısına daha çıktığı, programlar kapsamında kar amacı güden girişimcilere 10 milyon 500 bin TL hibe desteği verileceği vurgulandı.
TOPLANTININ DETAYLARI VE ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:
SERKA GENEL SEKRETERİ HÜSEYİN TUTAR:
“Biz program hazırladıkça bundan sonra inşallah devamlı burada açıklayacağız. İktisadi gelişme mali destek programı iki teklif çağrısında bulunuyoruz. Bu teklif çağrımızın iki temel bileşeni var. Bunlardan bir tanesi hayvancılıkla ilgilidir, diğeri de KOBİ’lerle ilgili olan bir programdır. Dolayısı ile örnek kombine büyükbaş hayvancılık işletmelerinin geliştirilmesi mali destek programı diye bir programdadır. 2011 Haziran ayı içerisinde başlatmış olduğumuz küçük ölçekli alt yapı programımız vardı. Bu program da kamu kurum ve kuruluşlarına yönelikti. Programın miktarı ise 4. 5 milyon TL’ydi ve biz bu programı bitirdik. Dolayısıyla bu yıl artık programlarımız kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yöneliktir. Dolayısıyla bundan sonra da projelerimizi ve kaynaklarımızı bu alana tahsis ettik. Bu yıl ki toplam kaynağımız 10. 5 milyon TL’dir. Geçen yıl başarıyla tamamladığımız programlar gibi inşallah bu yıl ki programlarımızı da başarıyla tamamlayacağız. Daha büyük başarılara ulaşacağımızı düşünüyoruz çünkü ajansımızda artık iyi kötü bir tecrübe birikimi oluştu ve dolayısıyla geçen yıl ilk defa hayata geçirdiğimiz programda öngörülemeyen riskler de içeriyordu ama şükür anlımızın akıyla çıktık ve bu yıl ki programı da daha tasarlanmış biçimde götüreceğiz.”
SERKA PROGRAM YÖNETİMİ BİRİM BAŞKANI BAŞAK ÖNSAL:
“Başvuru sahipleri bize başvurularını getirebilecekler. Birinci önceliğimiz imalat sanayi ile ilgili bir önceliktir. İkincisi turizmde faaliyet gösteren KOBİ’lerimiz ile ilgili. Üçüncüsü ise tarıma dayalı sanayi ile ilgili olacaktır. Bu alanlarda faaliyet gösteren belirli bir hacimde üretim yapan, hizmet sağlayan sektördeki mevcut KOBİ’ler bize başvuruda bulunabilecekler. Dördüncü önceliğimiz de yeni girişimcileri destekleme yönünde bir önceliktir. Bunun için ayrıca bir program bütçesi ayrıldı, bununla da işletmesini henüz yeni kurmuş olan, yeni yeni emeklemeye başlamış olan veya hiç kurmamış, bunun için bir mali destek arayan girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor. Toplam program bütçemiz 5.250 bin TL. Bu bütçeyle üst sınırlarımız ve alt sınırlarımız 40 bin ve 400 bin TL olmak üzere KOBİ’lere destek sağlamayı hedefliyoruz. Farklı hedeflere ve farklı büyüklükteki KOBİ’lere destek vermeyi hedefliyoruz. Hayvancılık alanında faaliyet gösteren veya göstermek isteyen işletmeciler için bölgemizde önemli bir açığa önemli ölçekte fayda sağlayacağını umuyoruz. Bu program kapsamında ise minimum 75 bin TL, maksimum 250 bin TL destek sağlamak suretiyle yeni işletmecilerin barınak kurulumu, makine ekipman kurulumu ve hayvan alımıyla ilgili olarak destek sağlayacağız.”
HALK GAZETESİ- HIDIR KELEŞ: “Bu yıl içerisinde tasarladığınız yatırımlar için toplam ne kadar destek sunuyorsunuz?”
SERKA PROGRAM YÖNETİMİ BİRİM BAŞKANI BAŞAK ÖNSAL: Şu anda iki programımızın da toplam bütçesi ayrı ayrı 5 milyon 250 bin TL’dir. Başvuru sahibi hayvancılık programı için uygunsa hayvancılık işletmesi kurmak, hayvan almak istiyorsa onun için gereken başvuru formlarını ve şartlarını sağlayarak bize başvuruda bulunacak. Eğer ki bir imalathane veya kurulmuş bir imalathanenin kapasitesin geliştirmek istiyorsa bu tarım ve sanayi ile ilgili olabilir, turizmle ilgili olabilir ya da yeni girişimcidir bunun için de diğer programa başvuruda bulunması gerekiyor. İki programında koşulları, kuralları, şartları birbirinden farklı ve farklı hedef kitlelerine yöneliktir. İsteyen her iki programa da başvuruda bulunabilir fakat programların bir tanesinden destek alabilmesi söz konusudur. 5 milyon 250 bin TL’lik iktisadi mali destek programına çıkıyoruz bunun 750 bin TL’si yeni kurulacak işletmeciler için tamamen girişimcilik bileşeni için ayrılmış durumda. Geri kalan 4 buçuk milyon ise mevcut KOBİ’ler için kullandırılacaktır.”
SERKA GENEL SEKRETERİ HÜSEYİN TUTAR:
“Yeni işletme açacak olan vatandaşlarımızın çok kaliteli fikri olacak. Dolayısıyla biz verilen fikri değerlendireceğiz ve eğer projeye dönüştürülebilecek kadar parlak bir fikirse ve bölge için katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkaracaksa kabul edilecektir. Yoksa bunun dışında sıradan manav, bakkal anlamında değil. Yapılan projede biz iyi bir ürünün ortaya çıkabileceğini düşünmeliyiz. Bizim bölgemizde turizm önemli, turistler buraya geliyorlar ve buradan alabilecekleri küçük çapta ürünler bile yok. Örneğin kadın girişimcilerimiz bu alanlara yönelebilirler. Dolayısıyla burada önemli olan eksiklerin, boşlukların doldurulabileceği projelerin üretilmesidir.”
HALK GAZETESİ- HIDIR KELEŞ: “Proje sunup destek almaya aday olan girişimcilerin tahsil ve becerisine önem verilecek mi yoksa sadece proje mi dikkate alınacak?”
SERKA PROGRAM YÖNETİMİ BİRİM BAŞKANI BAŞAK ÖNSAL:
“Değerlendirme süresince çeşitli aşamalar mevcut ama öncelik proje fikridir. Proje fikrinin nasıl sunulduğu önemli ama tıpkı diğerlerinde olduğu gibi girişimci kişiler firiklerini hayata geçirebilmeleri için gerekli bilgiye, donanıma, eğitime sahip olması gereklidir. Sunacağı projeye göre diplomalarının, sertifikaları gibi iş deneyimini belgeleyebilmesi onun için bir avantaj sağlayacaktır. Başvuru sahiplerinin başvurdukları projeye göre belgelerinin olması kendileri için büyük avantaj sağlayacaktır. Biz kurmak istedikleri iş alanında belgelerinin olması halinde bunları da isteyeceğiz.”
HALK GAZETESİ- HIDIR KELEŞ: “Girişimcinin projesi kabul edildiği halde siz girişimciden taahhüt edebilecek gayrimenkul veya başka bir şey isteyecek misiniz, yoksa proje yetecek mi?”
SERKA PROGRAM YÖNETİMİ BİRİM BAŞKANI BAŞAK ÖNSAL:
“Burada önemli olan gelecek olan iş fikirlerinden bölgeye özgü ürünlerin kullandırılması, ulusal ve belki ilerde uluslar arası pazarlara sunulabilecek kapasitede olabilmesini umuyoruz. Başarılı bulunacak projelerin de süreç içerisinde daha iyi yürütülebilmeleri için iş süreçlerindeki finansal ve operasyonel konularda daha iyi çalışabilmeleri adına biz teknik yardım sağlayacağız. Ancak bir imalathanenin girişimi kurulabilmesi için ve o işin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için proje sözleşme aşamasına geldiğinde, projenin nerede uygulanacağını bilmek zorundayız. Bununla ilgili olarak kendi mülkünüz var mı, yoksa kira mı düşünüyorsunuz bu tür bilgileri işin güvenceye alınabilmesi adına bu bilgiler talep edilecektir. Bizim mevzuat gereği mali destek programlarımızda kar amacı güden kurum ve kuruluşlarla çalışma yaparken yüzde 50 oranında eş finansman oranımız var. Kurulacak olan işletmenin ya da yatırımın yarısını biz, yarısını da sözleşme sahibi sağlıyor. Dolayısıyla girişimcilik programıyla ilgili olarak şöyle bir tedbir alınmış durumda. Normalde diğer KOBİ’lerden istemiş olduğumuz destek miktarını mümkün mertebe aşağıya çektik. Girişimciler bize 15 bin TL ile 75 bin TL arasındaki destek miktarlarıyla başvurabilecekler. Diğerleri için ise 40 bin TL ile 400 bin TL arasındadır. Dolayısıyla daha düşük miktarları riske alabilecek ya da daha ufak miktarlarda elinde sermayesi olan bir iş için destek arayan girişimcilere yardımcı olmuş olacağız.”
SERHAT TV ADEM ALP: “Sunulan proje çok başarılı ama maliyeti yüksek. Bunda vatandaşa bi yardım olacak mı yoksa yine yüzde 50 kuralı mı uygulanacak?”
SERKA PROGRAM YÖNETİMİ BİRİM BAŞKANI BAŞAK ÖNSAL:
“Eğer uygulama aşamasında projenin toplam miktarının artmasından bahsediyorsanız sözleşmedeki destek miktarı sonradan değiştirilemez. Bize ilk etapta gelen proje bütçesinde 100 bin TL’lik maliyet çıkartılmışsa ve bizden 50 bin TL istenmişse sözleşme de bu şekilde organize edilir ve bu şekilde karara bağlanır. Ama sonrasında uygulamada çeşitli değişiklikler olabilir. İhalelerden farklı sonuçlar çıkabilir ya da girişimci projeyle ilgili farklı kalemler ekleyebilir iyileştirmek adına ama o sözleşmeden sonra eklenen ekstra maliyetler için ajansımız destek oranında bir değişim yapamaz ve ilk sözleşmedeki destek verilir. Girişimci kabul edilen proje sonrası imzalanan sözleşmeden vazgeçerse sözleşmede gereği hukuki işlemler yapılacaktır. Sözleşmenin feshi mümkündür yalnız yer iki tarafında sözleşmede geçen seçenekleri ihlal etmemesi anlamında.”
SERHAT TV ADEM ALP: “KOBİ’lerin hazırladığı projeler kaç yıl sizin denetiminizde?”
SERKA PROGRAM YÖNETİMİ BİRİM BAŞKANI BAŞAK ÖNSAL:
“Bu durum programdan programa değişebiliyor ama KOBİ’lerin sunmuş oldukları projeler tarafımızdan minimum üç yıl takip ediliyor. Bir yıl sonra proje tamamlanabilir, işletme çalışabilir, üretime geçer ama yine de proje kapsamında en az üç yıl izleme ve değerlendirme birimimiz tarafından denetleniyor.”
Girişimciler, programlar ve başvurularla ilgili olarak www.serka.org.tr adresinde detaylı bilgi alabilirler.
 

 

 Etiketler :         ,