MANŞETİ GÖSTER
Yaşam / 2016-06-11 20:49:45
Üniversite öğrencileri Kars’tan memnun mu?

Üniversite öğrencileri Kars’tan memnun mu? Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin Kars ilinden memnuniyetleri üzerinde etkili olan faktörlerin araştırılması yapıldı ve öğrencilerin en fazla neyden şikayetçi oldukları verilerle ortaya koyuldu.

Kafkas Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erkan Oktay, Yrd. Doç. Dr. Levent Gelibolu ve Y. Lisans Öğr. Serhat Çamkaya tarafından bir araştırma yapıldı. Araştırmada öğrencilerin aylık harcamalarından, Kars’a olan ilgilerine göre öğrencilerin dağılımına ilişkin A’dan Z’ye her konu ele alındı. Bu konular belgelenerek Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) öncülüğünde bir kitap haline getirildi.
Öğrenciler üzerinden yapılan araştırma konularında aileleri ile ilgili bilgiler, aylık harcamalar, öğrenim gördükleri bölümler, Kars ile olan ilgileri, kamu hizmetlerinden memnuniyetleri, özel sektörün sunduğu hizmetlerden memnuniyet ve Kars ilinin özelliklerine göre memnuniyetleri gibi bir çok alanda araştırmalar yapıldı.
Yapılan araştırmalar ve çalışmalarda, Kars Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin Kars ilinden memnuniyetlerini ölçmek, varsa potansiyel memnuniyetsizlik kaynaklarının giderilmesinde il yöneticilerine bilimsel destek sağlanması amaçlandı. Öte yandan araştırmada kullanılmak için hazırlanan anket formu, tesadüfi olarak seçilen 925 öğrenciye uygulandı. Bu çalışmaların sonucunda Kafkas Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin %55,9’u Kars ilinden genel olarak memnun olmadığını, % 23,2’si memnun olduğunu ve % 20,9’u kararsız olduğunu belirtti.
 Etiketler :         ,